Zwroty

GWARANCJA UDANYCH ZAKUPÓW !

Pamiętaj, że jeśli towar nie spełni Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciągu 14 dni

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się w momencie odebrania przesyłki od przewoźnika. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko Konsumentów zgodnie z ustawową definicją. 

Informację o zamiarze zwrotu Kupujący może przesłać drogą elektroniczną, jednak samo oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą pisemną z własnoręcznym podpisem. Oświadczenie takie może być wysłane razem ze zwracanym towarem. 
Kupujący musi niezwłocznie odesłać towar, nie później niż po 14 dniach od momentu odstąpienia od umowy. 
Zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia na podane w nim konto bankowe. Ze zwrotem należności mam prawo się wstrzymać do chwili otrzymania rzeczy z powrotem (art.32 ust.3). 
Adres do zwrotów jest taki sam jak adres firmy. 
Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.   
Zgodnie z obowiązującym prawem, oprócz ceny towaru zwracany jest koszt najtańszej dostawy jaka była dostępna w momencie zakupu, a nie koszt dostawy jaką wybrał Klient (chyba, że koszty są równoważne). Prawo odstąpienia od umowy dotyczy zwrotu całości zamówienia, nie reguluje zwrotu pojedynczych jego elementów. 
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez Konsumenta

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego:

P.H. Sones
pl. Światowida 6
60-179 Poznań

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ….………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru …………………………………………………………………………….…… …………………….. za cenę …………………………… Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu ……………………………………….…………………….. W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. …………………………………………………………………………..………….………………… …………………………………………………………………………………………….……..…… Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………… (imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl